Specialgruppen

Specialgruppen er for børn og unge mellem 10-18 år (i særlige tilfælde til 25 år) med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi har børn/unge med cerebral parese, Tuberøs sklerose, generelle eller massive indlæringsvanskeligheder, ADHD, ADD, Autisme, m.fl. Enkelte brugere er kørestolsbrugere, hvilket der tages højde for i indretning og aktiviteter.

Specialgruppen er et fristed, hvor børn og unge kan hygge sig sammen, og få mulighed for at skabe relationer og socialt samvær med andre børn og unge i huset, både i fritidsklub samt ungdomsklub. Vi støtter op om den proces der ligger i at blive ung, at blive ansvarlig og mere selvhjulpen, samt udvikle egen identitet.

Vi er en integreret del af det resterende hus, og deltager i de mange tilbud og muligheder som huset tilbyder i løbet af ugen. Dagligdagen kan byde på aktiviteter som playstation, diskotek, computer, sals aktiviteter, spil, pool, rulleskøjter, skatebane, musik, motionsrum, sejlads, krea, ture ud af huset osv. Vi laver ligeledes aktiviteter tilpasset den enkelte ung.

Vi har aktiviteter på tværs af de andre specialgrupper på fritidscentrene. Bl.a. har vi 3 årlige fester, som går på skift på de forskellige centre. Torsdag aften har vi fællesspisning for de unge over 12, og efterfølgende aftenklub.

Vi tager gerne på koloni i det omfang der er muligt, og holder årligt overnatning i klubben.

Vi har et rum tilknyttet, hvor der vil være mulighed for at søge hen for at få ro, og hvor der altid vil være specialgruppe personale tilstede.  Vi har tilknyttet kontaktpædagoger på børnene/de unge, og vi laver synlig ugeplan over aktiviteter, samt hvor de voksne befinder sig i huset. Ligeledes arbejder vi ud fra halvårlig statusskemaer, hvor børnene/de unge er med til at sætte mål for sig selv.