Priser og indmeldelse

 

FRITIDSKLUB 

En plads i fritidsklubben koster 665 kr. om måneden.

Juli er betalings fri. Fritidsklubber er ikke omfattet af søskenderabat. 

FRIPLADS

Du kan søge om hel friplads (gratis pasning) eller delvis friplads til dit barn, hvis den samlede husstands indkomst pr. 1. januar 2015 maksimalt er 509.700 kr. Hvis du er enlig forsøger, udløser det et ekstra fradrag på 57.407 kr.

Hvis du har mere end et barn under 18 år boende hjemme, nedsættes husstandsindkomsten med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Du kan ikke få friplads med tilbagevirkende kraft.

 


 

UNGDOMSKLUB

Ungdomsklubben er for unge fra 7. klasse og opefter. Det vil sige for 14-18-årige. Ungdomsklubben har åbent tirsdag til torsdag fra 18.00-22.00.

Det er gratis at gå i ungdomsklub.

 

JUNIORKLUB

Fra og med uge 9, kan fritidsklub børn i 6. klasse starte op i aftenklub en gang om ugen for, at blive forberedt på det klubliv der venter dem efter sommerferien.

 

Download indmeldelseblanket til fritidsklub og ungdomsklub her.