Om Fritidscenter Vesterkæret

Aalborg Kommune har en vision om at skabe de bedste rammer og betingelser, for at alle borgere, kan leve et godt, langt og sundt liv.

På Fritidscenter Vesterkæret prioriterer vi denne værdi højt. Det gør vi ved blandt andet at give alle børn og unge mulighed for at være en del af udviklende og forpligtende fællesskaber.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i en inkluderende tankegang, hvor alle børn og unge føler sig hørt, anerkendt og inddraget i det daglige liv i huset.

På Fritidscenter Vesterkæret er der aktiviteter og samvær med andre børn/unge. Her er altid voksne, som kan hjælpe med dig med stort som småt, så du kan trives bedst muligt.

Fritidsklubben – er for de 10 – 14 årige medlemmer, og en gruppe for børn og unge med funktionsnedsættelser, her er åbent fra 14.00 til 18.00.

Ungdomsklubben – er for de 14 – 18 årige medlemmer, som bruger klubben til at mødes med andre unge omkring forskellige aktiviteter, her er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.00 til 22.00.

Juniorklub – I foråret og frem til sommerferien tilbyder vi Juniorklub for 6. klassetrin, dette foregår hver onsdag , (OBS!!! barnet skal være tilmeldt Fritidscenteret) her er åbent fra 18.00 til 21.00

Du kan også følge vores ugentlige aktivitetstilbud på Facebook side.