Krea

Kort beskrivelse af Krea

Barnet i Krea:

Alle børn der kommer i Krea kan blive udfordret på et kreativt, personligt og socialt plan. I rummet vil der altid være en nærværende voksen, som vil være behjælpelig med at støtte og udvikle kreative ideer og tanker.

Børnene kan få stimuleret deres finmotorik samt sanser og kreative evner. De kan fordybe sig i aktiviteter, der følger alder og udvikling i trygge rammer. De får læring om ansvarlighed, at have medindflydelse og det at indgå i et fællesskab om noget alle nyder at lave.

Krea er projekt/temaorienteret og vi vil arbejde med det samme tema i over en periode på to uger. Derefter vil det afsluttes med en Kreakamp, hvor det mest kreative projekt vinder titlen som ”vinder af Kreakampen indenfor kategorien ……” og vil blive bedømt ud fra publikums reaktioner og nogle voksnes superkompetencer med speciale i temaets udformning.

Hverdagen i Krea:

Krea vil være åbent hver dag, hvis muligt. Rummets kreative projekter/temaer vil være inspireret af årstiden og det børnegruppen ved børnemøderne har vist interesse for. Et par dage om ugen vil der være ”fri krea” og der vil være åbent for at lave lige hvad man har lyst til at kreative sysler.

Personale i Krea:

Som personale i Krea har man ansvar for at børnene får mulighed for at udfolde kreative processer. Gennem fantasi skal de have mulighed for at bruge forskellige materialer til at få tankerne og ideerne til live. Personalet vil støtte børnene ved hjælp af egen fantasi eller gennem pc’en som er til rådighed i rummet.